Kontakt

LISECO s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

e-mail:  info@liseco.com
telefón:  033/640 7001
mobil:  0949 370 053

IČO:  35 916 354
DIČ:  2021931868
IČ DPH:  SK2021931868
Obchodný reg. Okr. Súdu Bratislava I.
Oddiel:  Sro, vložka č.34493/B